Huawei

Huawei ora vende laptop Linux
Huawei sta ora vendendo Matebook 13, Matebook 14 e Matebook X Pro a VMALL, il mercato e-commerce di Huawei in Cina, con Deepin Linux preinstallato. Pu...